10.23.2016

La importància dels primers anys (I)

Que el que passa als primers anys té un impacte fonamental en la vida de la persona és una visió que recull un ampli consens, i són molts els autors i els models que s’han focalitzat en aquesta qüestió.
Com assenyala el psicòleg André Sassenfeld, al començament del segle passat, Sigmund Freud va establir el paradigma central que regeix la gran majoria dels enfocaments psicoterapèutics profunds: les experiències infantils determinen l'establiment de les característiques generals de la personalitat adulta. I amb això, també són l'element etiològic fonamental que causa tant l'aparició dels símptomes psíquics i psicosomàtics que constitueixen els trastorns psicològics, com la forma específica que aquests assumeixen.
A més de l’esmentat Freud, podem assenyalar entre els autors clàssics de referència que han treballat sobre l’impacte de la primera etapa de la vida i han fet importants aportacions al respecte a John Bowlby i la seva teoria del vincle, a Erik Erikson i la seva teoria del desenvolupament psicosocial, l’obra de Wilhelm Reich, a Donald Winnicott i la seva mare suficientment bona, a Carl Rogers i la seva necessitat d’acceptació positiva incondicional, a Theodore Millon i el desenvolupament dels trastorns de personalitat, a Arthur Janov i la seva proposta del crit primal i a Heinz Kohut i la seva teoria del narcisisme. I en l’àmbit de l’educació trobem també aportacions molt rellevants, com les de Maria Montessori i el seu mètode educatiu i  Alexander S. Neill i l’escola de Summerhill.
El psiquiatra Jorge Tizón comenta al respecte: “Tant la meva experiència com els meus estudis coincideixen amb el que la literatura científica internacional està aportant en aquests anys: que les bases de la salut, la salut mental, els estils o hàbits de vida, les formes d'aprenentatge, elaboració de dols, relacions socials, relacions sexuals i tants altres elements de la vida personal, emocional i social, es conformen en els quatre o cinc primers anys de la vida”.
Al nostre entendre, quan tot va bé en aquest etapa, la naturalesa pròpia del nen és acceptada i respectada i aquest es pot mantenir en el seu eix. I sobre aquesta base, es van produint els molts i diferents aprenentatges que permeten un òptim desenvolupament i que van en la direcció inequívoca de ajudar-lo a ser un individu autònom.
En el nou vídeo que he editat a youtube presento unes quantes aportacions al respecte d’aquest tema que entenem tan apassionant com essencial. Us convido a visitar-lo.

10.12.2016

I el cos què hi diu (I)

La interacció entre cos, cervell i ment porta ocupant-nos des de fa ja molt de temps1.

1 Matisem d’entrada, que el cervell també és cos i que, per tant, seria més precís, quan ens referim al cos, parlar de la resta del cos. Tot i així, amb finalitat didàctica i perquè tothom ho entén, seguirem amb aquesta formulació clàssica.  

N'hi ha prou, com a mostra, el clàssic Mens sana in corpore sano, present en les Sàtires del poeta romà Juvenal (60 d. C. - 128 d. C.). El debat ha donat per a tot tipus d'opinions, teories i posicionaments, i segueix obert. No està de més recordar que durant molt de temps, molts segles, ha imperat una forma de veure l'ésser humà netament dualista establint-se una clara dicotomia entre cos i ànima, entre "soma" i "psique", impregnada a més, d'una polaritat negativa- positiva-, considerant al "soma" com el conjunt de manifestacions negatives i a la "psique" com la portadora de valors positius. Existeix en l'actualitat, però, un poderós corrent en la línia d'afirmar que, lluny de ser compartiments estanc o ens independents, cos, cervell i ment semblen conformar un tot integrat. Una extraordinària conseqüència d'aquest plantejament és que tot influeix en tot. El que li passi al cos repercutirà al cervell i la ment, la nostra vida mental influirà en el cervell i el cos, l'activitat cerebral repercutirà en el cos i la ment... De la mateixa manera que escoltar una determinada música o veure una cara pot canviar la nostra química cerebral i la nostra dinàmica corporal, relaxar la musculatura corporal pot canviar el funcionament del cervell i la nostra experiència mental. Tot i que no és nova, aquesta perspectiva obre unes enormes expectatives i possibilitats d'acció a l'hora de tenir cura d'aquests éssers complexos que som.
En paraules del Premi Nobel Gerald Edelman, el cos està constantment informant al cervell i viceversa. Per al neuròleg Antonio Damasio, el cos i el cervell es troben immersos en una dansa interactiva contínua. En aquest punt és important recordar que s'ha proposat que les dues grans missions del cervell són controlar el funcionament del cos i crear i controlar la ment, sent la seva finalitat última la supervivència.
Si bé aquesta comunicació cos-cervell va en els dos sentits, potser no sigui difícil reconèixer que en el nostre anhel per considerar-nos racionals, hem vingut privilegiant la direcció de "dalt a baix" (top-down), i encara més, de la ment (un producte de la activitat cerebral) al cos. La ment dominant al cos és l’escenari ideal que han privilegiat moltes filosofies, religions i cultures. La noció que canviant la forma de pensar podem canviar el que sentim té una llarga història que es pot remuntar a Aristòtil. I qualsevol de nosaltres pot experimentar, i molt probablement ja ho hagi fet, que només de pensar en alguna cosa es poden activar intenses emocions que, entre altres coses, es plasmen en canvis corporals. Podem, per exemple, experimentar en el present l'emoció de por per un desafiament que tenim en el futur, amb els seus canvis corporals conseqüents, o així mateix, l'emoció de ràbia per alguna cosa que ja va passar.
Però, què passa amb l'altra direcció? Quin és el seu pes? Sense anar més lluny, en aquest mateix instant, el nostre cervell està informat del frec de la roba que portem posada sobre la pell, de l'estat del nostre estómac, del grau de tensió en els nostres cuixes, de la posició dels nostres braços a l'espai... el nostre òrgan rector rep doncs informació permanent i rigorosament actualitzada del que passa a la resta del cos, i respon a tot això en conseqüència.
El paper central del cos ha estat remarcat de forma persistent pel citat Antonio Damasio, un autor de referència en aquests temes, i que en el seu llibre L'error de Descartes, ja apuntava que "l'activitat mental, des dels seus aspectes més simples als més sublims, requereix del cervell i del cos pròpiament dit ". Posteriorment, en el seu llibre I el cervell va crear l'home, ha escrit: "... el cos pot canviar el paisatge del cervell i, d'aquesta manera, el substrat que sustenta els pensaments". I també: "Un petit canvi en el cos (una dent trencada que està a punt de caure) pot tenir un efecte de primer ordre en la ment".
De moltes dècades abans data la teoria sobre les emocions de James-Lange, en la qual tots dos autors van suggerir que basem la nostra experiència de l'emoció en la consciència de les respostes fisiològiques o sensacions físiques als estímuls que provoquen l'emoció, com ara l'augment del nostre ritme cardíac i els espasmes musculars. Segons aquesta teoria, no correríem perquè tenim por, sinó que tindríem por perquè correm.
Continuarà...............

9.28.2016

Canvi radical. Nou video

                           https://www.youtube.com/watch?v=AXwH5RkR_3Q
Els canvis profunds exigeixen 
visions i comprensions 
radicalment diferents 
dels temes essencials.

9.16.2016

Tal com som (I)

No, sembla evident que, a diferència del que alguns filòsofs i pensadors han defensat durant molt de temps, no venim al món com una taula rasa, com una pissarra en blanc. Al contrari, naixem ja amb unes certes disposicions i capacitats que es van mostrant en la mesura que la vida es va desplegant. Dispositius de sèrie en podríem dir. Els següents en són tres exemples:

CAPACITAT D’AUTOMATITZAR
Per experiència sabem que la repetició d’una conducta ens fa cada vegada més hàbils en la seva execució i que arriba un punt que es pot executar de manera altament automàtica, és a dir, sense necessitat de posar-hi atenció conscient. Aquesta capacitat d’automatitzar és extremadament útil perquè ens permet alliberar recursos i així, per exemple, podem fer altres coses a la vegada, simultàniament. L’exemple clàssic és aprendre a conduir. Al començament hem d’estar pendents conscientment de tots els moviments i per tant, posant tota la nostra capacitat d’atenció en el que fem. Posteriorment, a mesura que anem practicant, ja podem conduir i a la vegada pensar en altres coses, escoltar la ràdio, parlar amb qui ens acompanya, etc. Aprendre a tocar un instrument musical és un altre exemple clàssic de la nostra capacitat d’automatitzar. Al principi cal estar pendent de cadascun dels moviments dels nostres dits, amb el temps els dits ja “van sols”.

CONDICIONAMENTS
L’aprenentatge per condicionament és una de les nostres principals maneres d’aprendre.
En el cas de l’anomenat condicionament clàssic, aprenem a associar un estímul a un altre estímul que provoca una resposta determinada, i al final, l’estímul associat acaba provocant la mateixa resposta. En l’experiment clàssic que Ivan Pavlov va fer amb gossos, aquest fisiòleg i investigador rus va associar el so d’una campana al menjar, i al final el so de la campana provocava salivera igual que ho feia el menjar. Els humans fem també aquest tipus d’associacions inconscients i aquesta és una de les raons per las quals veiem aquest tipus de condicionament ser molt explotat per la publicitat. Per exemple, si s’associa l’estímul d’una colònia a l’estímul d’una persona atractiva al final podem respondre a la colònia amb la mateixa resposta o similar que si fos la persona atractiva.
En el cas de l’anomenat condicionament operant, aprenem que les conductes tenen unes conseqüències. Si, per exemple, després d’una conducta es produeix alguna cosa que ens agrada, el que en psicologia de l’aprenentatge s’anomena reforç, augmentaran les probabilitats que aquesta conducta és repeteixi. Si després de dir hola la gent és amable amb nosaltres, augmenten les probabilitats que tornem a dir hola. Si, en cas contrari, després d’una conducta es produeix alguna cosa que ens desagrada, el que en psicologia de l’aprenentatge s’anomena càstig, disminuiran les probabilitats que aquesta conducta es repeteixi. Donat que hi ha una immensa quantitat de coses que ens desagraden, hi ha moltes maneres de rebre càstigs i així disminuir la probabilitat de una conducta. Aquest és, per exemple, el mecanisme que hi ha darrere les multes.

CAPACITAT D’EMOCIONAR-NOS
No hem de rebre cap lliçó per poder experimentar por, ràbia, tristesa, culpa, vergonya, alegria.... No cal que ningú ens expliqui què s’ha de fer perquè s’activin aquests patrons de resposta. El que si aprenem en gran mesura és què ens emociona, és a dir, quins tipus d’estímuls poden disparar aquestes respostes, però no a emocionar-nos. A tall d’exemple, i per molt que n’hi ha que sembla que s’ho creuen, ningú neix sent del Barça, o de qualsevol altre equip.  Ara bé, situats en un determinat context, podem aprendre a dipositar emocions en aquest tema i saltar d’alegria o sentir una profunda tristesa segons vagi el partit.

En potència, aquestes maneres pròpies de funcionar representen importants avantatges adaptatives i resulten d’allò més útils i funcionals, això si, sempre que s’acompleixi un requisit fonamental: que la informació a la que siguem exposats sigui correcte, adequada o útil. Perquè de la mateixa manera que podem automatitzar, condicionar-nos i emocionar-nos amb qüestions que van en la línia del nostre ple funcionament sistèmic, també podem fer-ho amb qüestions que s’oposen a ell. Per exemple, podem automatitzar conductes de dependència, podem reforçar conductes que ens facin més vulnerables i castigar conductes que ens facin més lliures, podem emocionar-nos jugant al pokémon go o veient salsa rosa.
El nostre sistema ve molt ben dissenyat de sèrie i tot anirà bé sempre que posem totes les seves increïbles prestacions en un entorn favorable. Però tot és girarà en contra si submergim a la persona en un barril de vinagre. 

8.28.2016

Malalts de poder

A la dècada dels anys 80 del segle passat, els psicòlegs Edward Deci i Richard Ryan van proposar l’anomenada Teoria de l’Autodeterminació. Segons aquesta teoria, les necessitats bàsiques de vinculació, competència i autonomia serien els nutrients bàsics i innats essencials per al benestar psicològic. Aquests autors van proposar que l'experiència primerenca de deprivació en una o vàries d'aquestes àrees bàsiques pot generar l'aparició de necessitats substitutives o motius compensatoris. Entre les necessitats substitutives més freqüents es trobarien, per exemple, el desig d'admiració o de dominació. La funció d'aquestes seria reduir la sensació d'insatisfacció generada per les mancances en la satisfacció de les necessitats bàsiques. Quan aquestes necessitats substitutives són mantingudes durant un cert temps poden fàcilment donar lloc a un cercle viciós: la persona adulta pot seguir valorant en excés les metes compensatòries (ex .: desig d'admiració, èxit econòmic), i obviar certes necessitats bàsiques. I això mantindria la seva sensació d'insatisfacció, augmentant en conseqüència la intensitat d'aquestes motivacions compensatòries.
La vida, deixada al seu natural fluir, és quelcom meravellós, però la vida frustrada es pot convertir en una poderosa força malèfica i perversa. I malauradament d’això en tenim exemples a dojo. Les necessitats frustrades es converteixen en combustible per l’emergència d’altres conductes substitutòries que pretenen satisfer-les. I per molt ineficients que siguin aquestes conductes, i per molts efectes secundaris que tinguin, es mantenen degut a que les necessitats reals persisteixen i la manera saludable de satisfer-les està bloquejada, roman inaccessible. Així que s’entra en un vòrtex negatiu que pot acabar agafant en alguns casos unes dimensions extraordinàries i causar un mal de gran abast. Això últim depèn de l’àrea d’influència que tingui la persona implicada. Sent sempre lamentable, no és el mateix per un president d’escala que per un president d’un país.
El poder és, per excel·lència, un d’aquests motius compensatoris. La necessitat d’exercir poder sobre els altres és inversament proporcional a la percepció de poder interior. Com s’ha dit, ningú satisfet arrabassa. Però si mirem cap a les més altes cúpules de poder actuals a nivell del món, hem de deduir que hi ha una munió d’insatisfets disposats a arrabassar amb una preocupant voracitat sense límits.
Aquestes persones són capaces de crear col·lapes econòmics pel simple fet d’enriquir-se, recordem la “crisi econòmica” declarada el 2008. Són capaces de provocar atemptats de bandera falsa, és a dir, operacions encobertes dutes a terme per governs, corporacions i altres organitzacions dissenyades per aparèixer com si fossin dutes a terme per altres. Són capaces d’invertar-se enemics i de declarar guerres basades en simples mentides, recordem les armes de destrucció massiva que no existien a la guerra d’Irak. I tot fet de manera pensada, planificada, organitzada, sistemàtica.


Moltes persones no creuen que sigui possible que això pugui estar passant perquè són incapaces ni tan sols d’imaginar que algú pugui ser capaç de comportar-se d’aquesta manera. El fet però, és que malauradament si que hi són. I ens urgeix adonar-nos-en i descobrir i difondre les seves maniobres si no volem veure la vida atropellada per aquells que no creuen en ella.